Page Heading

สำหรับสินค้าที่ซื้อแล้วมาถึงในสภาพชำรุดหรือเสียหาย / ส่งสินค้าผิดให้ลูกค้า:

FX Pop Up จะรับผิดชอบเฉพาะในสองกรณีที่กล่าวถึงข้างต้นเท่านั้น หากลูกค้าสามารถให้หลักฐานและข้อพิสูจน์เพียงพอว่าสินค้าที่ซื้อมานั้นไม่ตรงกับสภาพที่อธิบายไว้บนเว็บไซต์ของเราภายใน 7 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า

กรุณาติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราเพื่อจัดการเรื่องนี้ เราอาจขอหลักฐานภาพถ่ายเพิ่มเติมก่อนที่จะทำการแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

เราไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งที่ไม่ได้ส่งมอบเนื่องจากการให้ที่อยู่ผิด / ไม่เพียงพอ

FX Pop-Up ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินขั้นสุดท้าย